Registration fee

Poštovani trkači,

Hvala vam na prijavi za sudjelovanje na WBVC – Wild Boar Valley Challenge.

Nakon zaprimanja vaše prijave, biti ćete uvedeni u prijavnu listu za WBVC.

Startnina iznosi 1.000 EUR.

Kotizacija kod prijave iznosi 200 EUR, dok se ostatak od 800 EUR uplaćuje prilikom dolaska i obavljanja tehničkog pregleda i verifikacije.

Kotizaciju je potrebno uplatiti unutar 10 dana od prijave.

U slučaju izostanka uplate kotizacije, biti ćete brisani s prijavne liste.

Prijava dodatne osobe je 200 EUR.

Podaci za uplatu se nalaze niže u ovom dokumentu i na linku “Kontakt“:

  • Kotizacija omogućuje pokrivanje troškova organizacije.
  • Povrat je moguć jedino u slučaju otkazivanja natjecanja od strane organizatora – ORC “Kamo oko vidi”.
  • U slučaju nedolaska posade na WBVC, organizator nije obavezan izvršiti povrat.

*** Preuzmi informacije u PDF-u. 

ORC “Kamo oko vidi”

Podaci za plaćanje:

ORC “Kamo oko vidi”
Selca 5, 52420 Buzet, Croatia

OIB:       89673959546
MBS:     
18001516

———————————————————–

IBAN:     HR1024020061100459901

SWIFT:   ESBCHR22

Bank:     ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Dear runners,

 

Thank you for applying to participate in the WBVC – Wild Boar Valley Challenge.

Upon receipt of your application, you will be entered on the WBVC application list.

The entry fee is 1,000 EUR.

Registration fee is 200 EUR, while the remaining 800 EUR is paid upon arrival and technical inspection and verification.

The registration fee must be paid within 10 days of registration.

In case of non-payment of the registration fee, you will be deleted from the application list.

Registration of an additional person is 200 EUR.

Payment details can be found here (down) and on the “Contact” link.

 

  • Registration fee covers the costs of the organization.
  • Refund is possible only in case of cancellation of the competition by the organizers – ORC “Kamo oko vidi”.
  • In case of non-arrival of the crew at the WBVC, the organizer is not obliged to make a refund.

 

*** Download information in PDF version. 


ORC “Kamo oko vidi”

Data for registration fee payment:

ORC “Kamo oko vidi”
Selca 5, 52420 Buzet, Croatia

OIB:       89673959546
MBS:     
18001516

———————————————————–

IBAN:     HR1024020061100459901

SWIFT:   ESBCHR22

Bank:     ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Podijeli